Mogućnost zaposlenja u kompaniji “Tarkett”

Mogućnost zaposlenja u kompaniji “Tarkett”

Drage kolege,

Želimo da vas obavestimo o otvorenoj poziciji za inženjera energetike u fabrici TARKETT u Bačkoj Palanci.

U opisu posla stoji angažovanje u procesu proizvodnje i distribucije energije, planskom i preventivnom održavanju energetske opreme i sistema, poboljšanju energetske efikasnosti i dr. 

Zainteresovani mogu da se jave Miroslavu Kljajiću (kljajicm@uns.ac.rs ili da se jave u prostoriju 3, Blok F).

Sa Departmana

 

Kratak opis posla

Inženjer energetike vrši kontrolu rada, održavanje i tehničko unepređivanje postrojenja energetike: termotehnickih objekata za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, objekata za proizvodnju i distribuciju rashladne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju komprimovanog vazduha, postrojenja za drobljenje otpadnog drveta, postrojenja za briketiranje, postrojenja za crpljenje, obradu i distribuciju vode, sistema za odvodenje otpadnih voda, gasnih instalacija i sistema za distribuciju i skladistenje piljevine. Takođe, upravlja radom zaposlenih u kotlarnici i sprovodi sve propisane aktivnosti koje obezbeduju
bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. U cilju uštede energenata predlaze i sprovodi sve neophodne aktivnosti.

Položaj u organizacionoj strukturi:

Inženjer energetike odgovoran je Menadžeru Održavanja.

Osnovne aktivnosti:
Učestvuje u procesu proizvodnje i distribucije energije tako sto:

• Dnevno prati procesne parametre svih postrojenja energetike
• Organizuje rad eksternih radnika, daje zadatke, obezbeđuje im preduslove za bezbedan rad i
kontroliše kvalitet urađenih poslova.
• U saradnji sa potrebama proizvodnje planira i organizuje zastoje, remonte, postrojenja Infrastrukture
• Ucestvuje u planiranju proizvodnje i distribucije energije, kao i optimizaciji sistema i smanjivanju
potrošnje energije u skladu sa iniciativom smanjivanja potrošnj i povećavanje učešća obnovljivih
izvore u ukupnoj energetskoj strukturi Tdoo

Učestvuje u planskom, preventivnom i održavanju po kvaru tako sto:

• Izraduje i realizuje planove preventivnog odrzavanja postrojenja energetike
• Prati realizaciju svih planskih mera u postupcima odrzavanja
• Pristupa otkrivanju uzroka problema iii kvara,a u slucaju da ne moze samostalno da ih otkloni
obavestava neposrednog rukovodioca;
• U slucaju hitnih intervencija na postrojenjima infrastructure, duzan je da se odazove po pozivu
neposrednog rukovodioca
• Otvara, zatvara i analizira radne naloge u SAP-u
• Trebuje rezervne delove u SAP-u i koordinira procesom ugradnje rezervnih delova
• U skladu sa planom preventivnog odrzavanja narucuje i odrzava optimalnu zalihu rezervnih delova
od domach i stranih dobavljaca

Ucestvuje u procesu poboljsanja energetske efikasnosti, tako sto:

• Svakodnevno prati indikatore potrosnje energije i energenata i ukazuje na nepravilnosti
• Predlaze i realizuje mere za poboljsanje energetske efikasnosti, a sve u skladu sa WCM
metodologijom
• Prijavljuje ekološke incidenate
• Ucestvuje u investicionim projektima vezanim za energetsku infrastrukturu (prikupljanje ponuda,
ucesce u odabiru opreme, ucesce u izboru najpovoljnijeg izvoclaca, angazovanju izvodaca,
koordinacija rada izvoclaca radova)

Sprovodi sve propisane aktivnosti koje obezbeduju bezbedan i zdrav rad na radnom mestu,
tako sto:

• Izradjuje planove i realizuje akcije na polju poboljsanja bezbednosti, a sve u skladu sa WCM
metodologijom
• Prati i kontrolise postovanje i primenu propisanih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu na poslovima koje vodi
• Upozorava zaposlene u slucaju nepridrzavanja mera bezbednosti i zdravlja na radu

Potreban nivo obrazovanja i radno iskustvo:

• Osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije (prvog stepena), mašinski smer

Potrebna znanja, vestine i sposobnosti:

• Srednji nivo poznavanja engleskog jezika
• CAD Softver (2D, 3D..)
• Rad na racunaru (MS Office)
• SCADA, SAP..