Merenje i regulisanje / rezultati ispita / 30.6. i 2.7.

Merenje i regulisanje / rezultati ispita / 30.6. i 2.7.

Ispit održan 30.06.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 GT 3/13 Bjelivuk Bogdan 3 < 55% 5
2 GT 11/13 Šimleša Andrea 9 52 61 7
6 GT 1/15 Milivojčević Milija 28 35 63 7
7 GT 2/15 Danilović Tamara 40 57 97 10
8 GT 3/15 Predojević Nikola 0 < 55% 5
11 GT 6/15 Bajić Jovana 38 56 94 10
12 GT 7/15 Davinić Radojka 40 41 81 9
13 GT 8/15 Janković Nikola 33 38 71 8
14 GT 14/15 Jeličić Sandra 20 < 55% 5
15 GT 15/15 Filipović Davor 35 51 86 9
16 GT 17/15 Crepulja Katarina 37 34 71 8
17 GT 22/15 Todorović Cvijetin 35 31 66 7
18 gt 23/15 Arapović Srđan 8 < 55% 5
19 gt 24/15 Lunić Miloš 24 < 55% 5
22 gt 33/15 Todorović Marko 35 31 66 7
23 gt 34/15 Raletić Milica 18 < 55% 5
Ispit održan 02.07.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
2 ME 17/14 Gužvica Boris 0 < 55% 5
3 ME 43/14 Bakić Srđan 28 < 55% 5
4 ME 1/15 Vukoje Borko 6 < 55% 5
5 ME 2/15 Simeunović Stefan 0 < 55% 5
6 ME 7/15 Topalović Milan 0 < 55% 5
7 ME 19/15 Nađ Emilija 37 57 94 10

NAPOMENA: Student Gužvica Boris da se javi predmetnom nastavniku u vezi ispita.

Radovi se mogu pogledati svakim radnim danom / prostorija 6.

Predmetni nastavnik: Miroslav Kljajić