Merenje fludnih velična – 25.03.2024.

Merenje fludnih velična – 25.03.2024.

 

Rezultati prvog kolokvijuma održanog u ponedeljak 25.03.2024. dati su u tabeli

Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Broj bodova

1.

Nina Babić

МЕ 11/2020

30

2.

Nikolina Popović

МЕ 24/2020

28

3.

Ivan Todorović

МЕ 47/2020

25,5

4.

Tereza Budinski

МЕ 16/2020

20

5.

Nevena Tot Petin

МЕ 7/2020

16,5

6.

Uroš Hadži Marjanović

МЕ 22/2020

10

7.

Petar Ivić

МЕ 17/2020

3

8.

Vladimir Bakša

МЕ 21/2020

0

 

Uvid u radove će se održati u utorak 02.04.2024. u 9h u kabinetu 139A (sprat Mašinskog instituta).

 

Novi Sad,

28.03.2024.

Sa predmeta