Kljajić dr Miroslav

Kljajić dr Miroslav

Direktor departmana - Vanredni profesor

Kabinet 006a
FTN - F-blok
Tel.: 021/485-2402

Биографија:

Основне студије уписао 1995. године на Универзитету у Новом Саду, на Факултету техничких наука, Департману за енергетику и процесну технику, Усмерење: процесна техника. На том смеру дипломирао 2001. године. Магистрирао је 2010. године такође на Факултету техничких наука на Департману за рачунарство и аутоматику, Катедри за аутоматику и управљање системима. Докторску тезу одбранио је 2014. године на Департману за енергетику и процесну технику.

Од децембра 2001 год. запослен је на Катедри за топлотну технику, Департмана за енергетику и процесну технику, Факултета техничких наука. Учествовао / учествује у настави на предметима: Термодинамика и Пренос топлоте, Мерење и регулисање, Расхладни уређаји и Енергетске трансформације на Департману за енергетику и процесну технику, Процесно инжењерство на Департману за заштиту животне средине и Мерење, надзор и управљање на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент.

У исто време радио је као сарадник на научно истраживачким пројектима Департмана за енергетику и процесну технику, Факултета техничких наука. Учествовао је у изради низа научних пројеката, енергетских прегледа (аудита), припреми техничке документације, студија изводљивости и др. елабората, ревизија пројеката, као и у припреми, извођењу и обради резултата индустријских мерења и испитивања. Основна област истраживања је анализа енергетске ефикасности, енергетско билансирање, мерење и управљање у енергетским системима, затим снимање енергетских токова у индустријским производним системима, ефикасно коришћење енергије у индустрији и снимање енергетског стања у објектима.

Аутор је бројних радова на скуповима и часописима од националног и међународног значаја. Коаутор је једног основног уџбеника едиције техничких наука, ФТН – Издаваштва.

Мирослав Кљајић – Биографија и библиографија

 

TOP