Mehanika fluida 1 – 24.09.2020.

Mehanika fluida 1 – 24.09.2020.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 24.09.2020.g.

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nikola Bešlić ME 16/12 8
2. Nikola Miljuš ME 35/17 8

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 24.09.2020.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Gorana Radin ME 33/11 9

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

25.09.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme