Mehanika fluida 1 – 24.06.2023.

Mehanika fluida 1 – 24.06.2023.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 24.06.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Lazar Petrović ME 1/18 8
2. Bojan Tojaga ME 6/19 6-

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 24.06.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Lazar Petrović ME 1/18 6
2. Bojan Tojaga ME 6/19 6

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

26.06.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme