Mehanika fluida 1 – 21.07.2022.

Mehanika fluida 1 – 21.07.2022.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 21.07.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Petar Popović ME 49/19 6
2. Boban Pejić ME 31/15 6-

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 21.07.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Petar Popović ME 49/19 8

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

22.07.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme