Mehanika fluida 1 – 12.04.2024.

Mehanika fluida 1 – 12.04.2024.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 održanog 12.04.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ana Erić ME 10/21 8

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 održanog 12.04.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Barbara Divljak ME 12/21 10
2. Ana Erić ME 10/21 6

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

16.04.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme