Mehanika fluida 1 – 10.09.2020.

Mehanika fluida 1 – 10.09.2020.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 10.09.2020.g.

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Radica Mrkaljević ME 37/15 9
2. Gorana Radin ME 33/11 9
3. Boris Gužvica ME 17/14 9
4. Veljko Vidaković ME 3/17 9
5. Nikola Miljuš ME 35/17 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 10.09.2020.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Boris Gužvica ME 17/14 9
2. Elena Herbut ME 5/16 9

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

11.09.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme