Mehanika fluida 1 – 02.09.2022.

Mehanika fluida 1 – 02.09.2022.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 02.09.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Danijela Srnić ME 44/16 7

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 02.09.2022.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

03.09.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme