Kotlovska postrojenja – Januar –  21.1.2023.

Kotlovska postrojenja – Januar – 21.1.2023.

Rezultati I i II kolokvijuma održanog 21.1.2023.

Januar I kol Januar II kol
r.br. Ime Prezime indeks I zadatak (max 24) II zadatak (max 9) III zadatak (max 12) I zadatak (max 18) II zadatak (max 17) III zadatak (max 5)
1 Miloš Simović ME 03/18 16 17 0 33
2 Marko Katanić ME 04/19 13 5 5 23
3 Luka Vukobrat ME 07/18 15 0 6 21 13 8 0 21
4 Jelica Popović ME 07/19 16 13 0 29
5 Vukašin Marinković ME 16/18 7 0 3 10
6 Vanja Prtljaga ME 19/18 16 15 0 31
7 Nikola Ilić ME 34/19 12 9 12 33 9 17 0 26
8 Vasilije Mijić ME 40/16 13 13 0 26
9 Petar Popović ME 49/19 15 7 12 34
10 Aleksa Milošević ME 11/19 8 9 2 19 0 0 0

Student je položio kolokvijum ako je ostvario minimum 21 bod.

Uskoro će biti na drive-u objavljena zbirna tabela.

Za uvid u radove javite se mejlom.