Kotlovska postrojenja – II kolokvijum –  15.1.2023.

Kotlovska postrojenja – II kolokvijum – 15.1.2023.

Rezultati II kolokvijuma održanog 15.1.2023.

r.br. Ime Prezime indeks I zadatak (max 18) II zadatak (max 17) III zadatak (max 5) Ukupno
1 Marko Vukić ME 01/19 18 17 5 40
2 Marko Katanić ME 04/19 8 2 5 15
3 Bojan Tojaga ME 06/19 18 17 5 40
4 Andreja Živkov ME 10/19 18 17 5 40
5 Vladimir Kozomora ME 12/19 18 17 5 40
6 Vanja Prtljaga ME 19/18 0 0 0 0
7 Luka Janeš ME 23/19 18 15 5 38
8 Klaudia Ikanović ME 25/19 18 3 5 26
9 Nikola Ilić ME 34/19 0 10 0 10
10 Nikola Vukadin ME 39/19 17 17 5 39
11 Vasilije Mijić ME 40/16 3 0 0 3
12 Stevan Gavrić ME 40/19 14 5 2 21
13 Marijana Prijić ME 41/17 18 17 5 40
14 Stanko Pejčinović ME 41/19 18 17 0 35
15 Saša Đurić ME 47/19 0 0 0 0
16 Branislav Perović ME 48/15 17 14 5 36

Student je položio ispit ako je ostvario minimum 21 bod.

Za uvid u radove javite se mejlom.