Kotlovska postrojenja – I kolokvijum –  30.11.2022.

Kotlovska postrojenja – I kolokvijum – 30.11.2022.

Rezultati I kolokvijuma održanog 30.11.2022.

r.br. Ime  Prezime indeks I zadatak (max 24) II zadatak (max 4) III zadatak (max 12) Ukupno
1 Marko Vukić ME 01/19 24 4 12 40
2 Miloš Simović ME 03/18 22 4 12 38
3 Marko Katanić ME 04/19 24 0 12 36
4 Miloš Kuručev ME 05/18 11 0 10 21
5 Bojan Tojaga ME 06/19 23 3 12 38
6 Luka Vukobrat ME 07/18 13 0 0 13
7 Jelica Popović ME 07/19 23 0 12 35
8 Andreja Živkov ME 10/19 24 4 12 40
9 Vladimir Kozomora ME 12/19 24 4 12 40
10 Vukašin Marinković ME 16/18 8 4 0 12
11 Mladen Radovanović ME 18/19 7 4 5 16
12 Vanja Prtljaga ME 19/18 9 0 12 21
13 Đorđe Petrović ME 23/18 6 0 0 6
14 Luka Janeš ME 23/19 24 4 12 40
15 Klaudia Ikanović ME 25/19 18 0 6 24
16 Nataša Janković ME 26/19 6 0 2 8
17 Nikola Ilić ME 34/19 11 4 3 18
18 Mihaila Radmilović ME 37/19 7 0 6 13
19 Ognjen Novaković ME 38/18 6 0 0 6
20 Nikola Vukadin ME 39/19 24 4 12 40
21 Nikola Vukadin ME 39/19 24 4 12 40
22 Vasilije Mijić ME 40/16 18 2 3 23
23 Stevan  Gavrić ME 40/19 24 2 12 38
24 Marijana Prijić ME 41/17 23 4 12 39
25 Stanko Pejčinović ME 41/19 23 0 12 35
26 Ognjen Torbić ME 43/19 10 0 0 10
27 Saša Đurić ME 47/19 4 0 0 4
28 Branislav Perović ME 48/15 9 0 12 21
29 Vlado Divljan ME 50/19 6 4 3 13
30 Aryian Wasi ME 51/19 22 4 6 32
31 Dijana Rakić ME 53/19 6 0 12 18

Student je položio ispit ako je ostvario minimum 21 bod.

Eventualna pitanja ćemo razmotriti na narednim vežbama (uključujući i termin uvida u radove).