Kotlovska postrojenja – 30.11.2018.

Kotlovska postrojenja – 30.11.2018.

Rezultati I kolokvijuma održanog 30.11.2018.

r.b Ime i prezime Indeks I (max 11) II (max 6) III (max 8) Ukupno
1 Dejan Vurdelja ME 30/15 11 6 8 25
2 Ivana Ristić ME 13/15 10 6 8 24
3 Ivana Smiljanić ME 23/15 10 6 8 24
4 Jovana Spasojević ME 27/15 10 6 8 24
5 Đurić Mladen ME 9/15 10 6 7 23
6 Jovan Prole ME 16/15 10 6 7 23
7 Aleksandra Stanić ME 41/15 11 5 6 22
8 Nikša Rakočević ME 38/15 11 8 19
9 Miloš Nestorović ME 17/15 11 8 19
10 Dragana Svorcan ME 50/15 11 6 1 18
11 Igor Gaković ME 24/15 10 7 17
12 Emilija Nađ ME 19/15 6 8 14
13 Milan Topalović ME 7/15 7 6 13
14 Boris Gužvica ME 17/14 5 7 12
15 Stefan Jovanović ME 10/15 7 4 11
16 Milana Ćuk ME 31/14 2 4 6
17 Stefan Simeunović ME 2/15 5 5
18 Aleksandar Petrović ME 5/15 4 4
19 Borko Vukoje ME 1/15 2 2
20 Vasilije Janić ME 20/15 2 2
21 Radica Mrkaljević ME 37/15 ND
22 Nataša Janjić ME 42/15 ND
23 Perica Radovanović ME 53/15 ND
24 Danji Anita ME 25/15 ND
25 Mladen Mićanović ME 44/18 ND
26 Miloš Đukić ME 14/2013 ND
  • Za uvid u radove javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
  • Student je položio kolokvijum, ako je ostvario minimum 50% bodova od ukupnog broja bodova