Kotlovska postrojenja – 2.2.2019.

Kotlovska postrojenja – 2.2.2019.

Rezultati ispita pismenog dela ispita održanog 2.2.2019.

I kolokvijum
r.b. Ime i prezime Indeks I (max 11) II (max 6) III (max 8) Broj bodova
1 Aleksandar Petrović ME 5/15 11 6 3 19
II kolokvijum
2 Ivana Smiljanić ME 23/15 I (max 11) II (max 6) III (max 3) IV (max 6) Broj bodova
10 6 3 6 25
Ispit
I (max 20) II (max 10) III (max 15) IV (max 5) Broj bodova
3 Boris Gužvica ME 17/14 10 10 5 3 30
4 Vasilije Janić ME 20/15 5 5 3 13
5 Stefan Simeunović ME 2/15 18 10 4 3 35
6 Borko Vukoje ME 1/15 12 5 3 10 30
Ispit (70 max)
7 Maja Momčilović ME 8/14 70
8 Srđan Bakić ME 43/24 10
  • Student se smatra da je položio pismeni deo ispita ako je ostvario minimum 50% od ukupnog broja bodova na kolokvijumu/ispitu.
  • Za uvid u radove javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs