Kotlovska postrojenja – 17.1.2020.

Kotlovska postrojenja – 17.1.2020.

Rezultati II kolokvijuma održanog 17.1.2020. i predispitne obaveze (projektni zadatak + bodovi na prisustvo na vežbama).

R. br. Broj indeksa Prezime Ime Prisustvo vežbe (max 5) Projektni zadatak (max 15) II kolokvijum (25 max)
1 ME 25/2015 Lukić Evanđelina 0
2 ME 31/2015 Pejić Boban 0
3 ME 47/2015 Skopljak Dejan 3 13.55
4 ME 48/2015 Perović Branislav 0 0
5 ME 1/2016 Belović Aleksandar 0 12.9
6 ME 2/2016 Tojagić Dušan 4 12.15 25
7 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 5 15 24
8 ME 4/2016 Lazić Marko 1 14.8 19
9 ME 5/2016 Herbut Elena 5 14.55
10 ME 6/2016 Radović Zorana 3 15 25
11 ME 7/2016 Lazić Zorana 0 13.55 23
12 ME 9/2016 Brajić Siniša 0 10.75 24
13 ME 10/2016 Knežević Vesna 4 15 24
14 ME 11/2016 Simonović Miloš 5 12.9
15 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 5 15 23
16 ME 13/2016 Perić Veljko 3 15 25
17 ME 14/2016 Princip Gordan 0 4.3
18 ME 15/2016 Filipović Đorđe 0 4.3
19 ME 16/2016 Pejić Miloš 0 4.3
20 ME 20/2016 Racić Milica 5 10.9
22 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 5 15 25
23 ME 30/2016 Bobić Bojan 3 15 24
24 ME 41/2016 Rakić Filip 0 4.3
25 ME 44/2016 Srnić Danijela 0 4.3
26 ME 45/2016 Sunajko Mila 4.3
27 ME 47/2016 Vuković Nemanja 5 14.3
28 ME 44/2018 Mićanović Mladen 3 8.6

Student je položio II kolokvijum ako je ostvario minimum 12 bodova.

Za uvid u radove i ostala pitanja možete se javiti mejlom na vlaoviz@uns.ac.rs.