Kotlovska postrojenja – 11.6.2018.

Kotlovska postrojenja – 11.6.2018.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.6.2018.

r.b. broj indeksa Ime Prezime Ispit (Max 70)
1 ME 37/2014 Uzelac Nikola 60
2  ME 9/2014 Ilić Danijel 35
3 ME 1/2014 Drljača Gorana 0
  • Uvid u radove, usmeni, predaja zadataka i primera kotlova 15.6. u 9.30 u 010 D