Inženjering energetskih sistema – spisak grupa za drugi zadataka 2019/2020.

Inženjering energetskih sistema – spisak grupa za drugi zadataka 2019/2020.

Raspored studenata po grupama za izradu 2. zadatak iz IES

Grupa 1 1 ME 24/2017 Dokić Mihajlo
2 ME 28/2017 Gavrić Biljana
3 ME 33/2017 Milovanović Mila
4 ME 5/2017 Golubović Danijela
Grupa 2 1 ME 42/2016 Živanović Milutin
2 ME 40/2016 Ivanišević Miloš
3 ME 39/2016 Tomić Boro
4 ME 26/2016 Burg Viktor
Grupa 3 1 ME 2/2017 Jokić Gojko
2 ME 8/2017 Gibanica Dražen
3 ME 6/2017 Čečavac Aleksandar
4 ME 13/2017 Bardak Aleksandar
Grupa 4 1 ME 29/2017 Zagorac Marko
2 ME 15/2017 Baba Kristian
3 ME 19/2017 Dejakov Stefan
4 ME 26/2017 Ratković Ognjen
Grupa 5 1 ME 39/2017 Jeličić Bojan
2 ME 12/2015 Tančić Nemanja
3 ME 54/2016 Jakovljević Nemanja
4 ME 32/2017 Stefanoski Nikola
Grupa 6 1 ME 27/2017 Pajić Milana
2 ME 10/2017 Škamla Vladan
3 ME 17/2017 Dragićević Adriana
4 ME 14/2017 Tomić Ivana
Grupa 7 1 ME 23/2017 Marković Nemanja
2 ME 21/2017 Kalkan Radoslav
3 ME 35/2017 Miljuš Nikola
Grupa 8 1 ME 11/2017 Milošević Sara
2 ME 18/2017 Strika Milica
3 ME 20/2017 Ješić Milorad
Grupa 9 1 ME 33/2016 Barać Stefan
2 ME 3/2017 Vidaković Veljko
3 ME 7/2017 Savić Goran
1 ME 53/2012 Sobin David Potrebno je da se javi predmetnom asistentu putem maila.

Predsrtavnicima grupa, koji su obeleženi jarkom bojom, poslat je mail sa zadatkom.