Hidropneumatske komponente

Hidropneumatske komponente

 

Rezultati pismenog dela ispita dati su tabelarno:

 

Br. Ime Prezime Broj indeksa Broj bodova
1. Jovan Prole МЕ 16/2015 40
2. Emilija Nađ МЕ 19/2015 40
3. Radica Mrkaljević МЕ 37/2015 40
4. Dejan Vurdelja МЕ 30/2015 39
5. Mladen Đurić МЕ 9/2015 38
6. Nikša Rakočević МЕ 38/2015 37

 

Za uvid u radove obratiti se predmetnom nastavniku na mejl adresu bika@uns.ac.rs.

 

Novi Sad, Predmetni nastavnik:
06.06.2019. Prof. dr Siniša Bikić