Hidraulika i pneumatika – 28.08.2023.

Hidraulika i pneumatika – 28.08.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 28.08.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Miloš Gajić ME 48/20 16

 

Drugi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 28.08.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Marko Knežević ME 31/20 18,5

 

 

Drugu teoriju iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 28.08.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Nikolina Popović ME 24/20 10

 

Predlog zaključnih ocena:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Nikolina Popović ME 24/20 75 8

 

Uvid u radove i upis ocena održaće se u četvrtak 31.08.2023. u 14:00h u kancelariji br MI 5 (prizemlje zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

29.08.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme