Hidraulika i pneumatika – 11.04.2024.

Hidraulika i pneumatika – 11.04.2024.

Ispit iz predmeta Hidraulika i pneumatika održan je u četvrtak 11.04.2024. Rezultati kolokvijuma dati su tabelarno.

 

Teorija – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Lazar Lontoš ME 45/21 25
2. Dimitrije Bogdanović ME 16/21 16
3. Andrija Roganović ME 27/21 16
4. Ivona Gvozdenac ME 11/21 11

 

Teorija – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Andrija Roganović ME 27/21 22

 

Zadaci – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Milica Savković ME 26/21 25
2. Nikola Joksimović ME 55/22 25
3. Ivona Černeli ME 29/19 25
4. Pavle Atarac ME 25/21 24
5. Barbara Divljak ME 12/21 23
6. Miloš Savić ME 45/20 22
7. Miloš Radun ME 33/20 18

 

Zadaci – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Andrija Roganović ME 27/21 16,5
2. Barbara Divljak ME 12/21 11,5
3. Marko Stojanović ME 5/21 11,5

 

Predlog zaključnih ocena dat je tabelarno.

 

Zaključne ocene

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Ivona Černeli ME 29/19 93 10
2. Nikola Joksimović ME 55/22 87 9
3. Pavle Atarac ME 25/21 81 9
4. Ivona Gvozdenac ME 11/21 80 8
5. Andrija Roganović ME 27/21 76,5 8
6. Barbara Divljak ME 12/21 74,5 8
7. Milica Savković ME 26/21 66,5 7
8. Miloš Radun ME 33/20 58 6

 

Uvid u radove održaće se u četvrtak 18.04.2024. u 14:00h u kancelariji br 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu
15.04.2024