Grejanje, ventilacija i klimatizacija – 5.6.2020. ČET

Grejanje, ventilacija i klimatizacija – 5.6.2020. ČET

U prilogu se nalaze rezultati završnog testa održanog 5.6.2020.

r.b Ime Prezime Indeks Ukupno
1 Zlata Marijanović GT 02/2016 29
2 Danijela Seočanac GT 03/2016 28
3 Rastko Aćimović GT 04/2016 29
4 Luka Hovanec GT 06/2016 30
5 Dajana Opačić GT 08/2016 20
6 Nikola Mančev GT 10/2016 28
7 Tanja Jeličić GT 11/2016 24
8 Barbara Vekić GT 12/2016 23
9 Adreja Mikanović GT 14/2016 29
10 Aleksandra Medić GT 14/2016 28
11 Petar Ivnaović GT 15/2016 21
12 Novica Budnić GT 16/2016 28
13 Bogdan Obradović GT 17/2016 21
14 Marsela Magoč GT 18/2016 8
15 Vuk Dokmanović GT 19/2016 20
16 Luka Uzelac GT 20/2016 28
17 Dejan Karać GT 22/2016 28
18 Boban Blagić GT 23/2016 28
19 Jovana Božić GT 24/2016 28

Na bodove sa testa će biti dodati i bodovi na prisustvo.

Za  uvid u radove javiti se putem mejla na vlaovicz@uns.ac.rs