Goriva i maziva – 30.08.2022.

Goriva i maziva – 30.08.2022.

 

Rezultati drugog kolokvijuma održanog u utorak  30.08.2022. prikazani  su  u tabelama:

 

Prvi kolokvijum:

Redni Broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Milošević Sara

ME 11/2017

4

2.

Bošnjak Bojan

ME 54/2015

16

 

Drugi kolokvijum:

Redni Broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Bošnjak Bojan

ME 54/2015

0

 

Uvid u radove (zadaci) će se održati u utorak 06.09.2022. u 12h u kabinetu 139A (sprat Mašinskog instituta).

 

Teorija:

Redni Broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Milošević Sara

ME 11/2017

36

2.

Mijić Vasilije

ME 40/2018

36

 

Ukupan broj bodova i predlog ocena:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Teorija

Ukupno

Ocena

1.

Bošnjak Bojan

ME 54/2015

10

16

0

26

52

6

 

 

 

Novi Sad,

05.09.2022.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković