Goriva i maziva – 17.09.2020.

Goriva i maziva – 17.09.2020.

 

Rezultati ispita održanog u četvrtak  17.09.2020. prikazani  su  u tabeli:

 

Prvi kolokvijum:

Redni Broj

Ime i prezime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Miškulin Momčilo

ME 27/2018

0

2.

Blagojević Strahinja

ME 21/2018

0

 

Drugi kolokvijum:

Redni Broj

Ime i prezime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Miškulin Momčilo

ME 27/2018

3

 

Radovi (zadaci) se mogu pogledati u četvrtak  24.09.2020. u 1045 u kabinetu 139A (sprat Mašinskog instituta).

 

Teorija:

Redni Broj

Ime i prezime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Mandić Milica

ME 6/2018

41

2.

Blagojević Strahinja

ME 21/2018

32

3.

Miškulin Momčilo

ME 27/2018

31

4.

Prijić Marijana

ME 41/2017

23

 

Predlog zaključnih ocena:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Usmeni

Ukupno

Ocena

1.

Prijić Marijana

ME 41/2017

10

17

15

23

65

7

2.

Mandić Milica

ME 6/2018

10

0

41

51

6

 

Upis ocena i uvid u radove (teorija) će se održati  u četvrtak  24.09 .2020. u 11h u kabinetu 002 (F blok).

Ukoliko neko nije zadovoljan ocenom potrebno je o tome da obavesti predmetnog asistenata putem mejla bojana_despotovic@uns.ac.rs ili predmetnog nastavnika putem mejla bmilj@uns.ac.rs najkasnije do četvrtka 24.09.2020. do 11h.

 

 

Novi Sad,

22.09.2020.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković