DEPT i ČET u stručnoj poseti TE “Nikola Tesla A” i HE “Bajina Bašta”

DEPT i ČET u stručnoj poseti TE “Nikola Tesla A” i HE “Bajina Bašta”

Studenti IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije su prilikom dvodnevne stručne studentske ekskurzije (6-7.6.2024.) posetili termoelektranu “Nikola Tesla A”  i hirdroelektranu „Bajina Bašta“. Stručna ekskurzija je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama kao budućih diplomiranih inženjera mašinstva.

Poseta “TENT A-u” omogućila je studentima da steknu uvid u proces proizvodnje električne energije iz uglja. Tokom obilaska, studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom svih ključnih delova termoelektrane, kao i sa tehnikama koje se primenjuju za efikasno sagorevanje uglja i kontrolu emisija. Ovaj izuzetno koristan terenski rad omogućio je studentima da primene teorijska znanja iz oblasti energetike na konkretnom primeru. Pored toga, susret sa inženjerima koji rade u termoelektrani pružio im je priliku da postavljaju pitanja i razmene iskustva sa stručnjacima iz industrije.

Termoelektrana “Nikola Tesla A” je najveća termoelektrana u Srbiji, sa šest blokova ukupne instalisane snage 1.765,5 MW. TE “TENT A”  je izgrađena na desnoj obali Save, nadomak Obrenovca, a predstavlja najvećeg je pojedinačnog proizvođača električne energije u srpskom elektroenergetskom sistemu. Prosečno proizvodi više od 8 milijardi kilovat-sati godišnje. Njen prvi blok, 210 MW, pušten je u rad 7. marta 1970. godine (datum koji se danas obeležava kao Dan TENT-a).

Šest meseci kasnije pridružen mu je blok A2, iste snage. Bili su to, tada, najekonomičniji blokovi. Gradnja je nastavljena nakon pet godina, pa je Elektroprivreda Srbije do kraja 1979. osnažena s još četiri bloka od 308,5 MW, a “TENT A” dostigao snagu najvećeg energetskog objekta u zemlji. Ugrađena oprema bila je poslednja reč tehnike. Visokostručni kadar za rad na njoj pristigao je iz drugih elektrana, ali je uporedo obučavan, i to intenzivno, veliki broj mladih stručnjaka. U toku revitalizacije postrojenja Ogranka TENT, od 2002. do 2015. godine, povećana je snaga blokova A3, A5 i A6.

izvor informacije: https://www.eps.rs/lat/tent/Stranice/Proizvodni_kapaciteti.aspx

Drugog dana boravka studenti FTN-a su posetili hirdroelektranu „Bajina Bašta“. Najpre se studentima i profesorima obratio rukovodilac službe proizvodnje u HE „Bajina Bašta“ Dejan Despotović, kratkim predstavljanjem preduzeća i njihovim načinom i rezultatima poslovanja u okviru EPS proizvodnje električne energije. Nakon upoznavanja usledio je izuzetno detaljan i poučan obilazak hidroelektrane.

Hidroelektrana „Bajina Bašta“ posluje u okviru preduzeća Drimsko-limske hidroelektrane koje su u sastavu Elektroprivrede Srbije. Studenti su imali priliku da u neformalnom razgovoru sa zaposlenima dobiju detaljne informacije o karakteristikama sistema za proizvodnju električne energije. U mašinskoj zgradi HE „Bajina Bašta“ instalisana su 4 agregata pojedinačne  snage 105,6 MW koji godišnje u proseku proizvedu oko milijardu i po kilovat časova električne energije. 

HE „Bajina Bašta“ je protočno hidroenergetsko postrojenje, čija betonska brana, sa građevinskom visinom od 90,5 m i dužinom od 460 m, formira veliko veštačko jezero. Prosečna godišnja proizvodnja ove hidroelektrane je 1.522 GWh. Trenutni remont u postrojenju omogućio je studentima detaljniji uvid u same elemente postrojenja. Tokom obilaska kolege inženjeri iz hidroelektrane su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata. Tokom obilaska  kolege inženjeri iz HE su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata.

 

izvor: https://www.eps.rs/lat/Poslovanje-EE/Stranice/Hidroelektrane.aspx

Nakon posete usledila je kratka šetnja Tarom i vožnja vojnim kamionima u okviru turističkog programa “Safari Tara”. Tokom safarija obezbeđen je i ručak koji podrazumeva srpsku tradicionalnu hranu, odnosno pasulj. Pasulj je bio pripreman u vojnoj kuhinji. Nakon ručka i kratkog odmora, nastavljena je šetnja do vidikovca, a potom i povratak kamionima do hotela.

Cilj je bio odmor, druženje i bolje upoznavanje studenata sa profesorima kao budućim kolegama u struci.

Evo kako je to izgledalo iz perspektive naših studenata:

Slike sa ekskurzije se mogu videti u albumu ispod. Kliknite za ceo album ovde