Aparati za mehaničko prečišćavanje – 18.05.2021.

Aparati za mehaničko prečišćavanje – 18.05.2021.

 

Rezultati ispita održanog u utorak 18.05.2021. su prikazani u tabeli:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Knežević Vesna

M3 12/2020

32

2.

Joković Ognjen

M3 10/2020

31

 

Novi Sad,

24. 05. 2021.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme