Treća letnja škola računarske dinamike fluida

Treća letnja škola računarske dinamike fluida

U  saradnji Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci, u okviru CEEPUS mreže „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CEEPUS Network CIII-RS-1012-04-1819)“, organizovana je Treća letnja škola računarske dinamike fluida (The 3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics). Letnja škola je održana u periodu od 05.07.2019. do 10.07.2019. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavači na letnjoj školi bili su Ing. Tomáš Katrňák i Ing. Jiří Matějů sa Mašinskog fakulteta, Tehnički univerzitet u Brnu, Doc. Elvis Žic sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci i Prof. Maša Bukurov, Doc. Slobodan Tašin i Prof. Siniša Bikić sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.