Osnovi teorije procesa gorenja – 03.10.2020.

Osnovi teorije procesa gorenja – 03.10.2020.

 

Rezultati ispita održanog u subotu  03.10.2020. su prikazani u tabeli:

 

Usmeni deo ispita:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Novaković Marko

ZK 11/2017

19

2.

Vojnović Teodora

ZK 20/2017

14

 

 

Predlog zaključnih ocena:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Usmeni

Ukupno

Ocena

1.

Novaković Marko

ZK 11/2017

10

12

12

19

53

6

2.

Vojnović Teodora

ZK 20/2017

7

11

19

14

51

6

 

Upis ocena i uvid u radove će se održati  u petak  09.10.2020. u 11h u kabinetu 002 (F blok).

Ukoliko neko nije zadovoljan ocenom potrebno je o tome da obavesti predmetnog asistenata putem mejla bojana_despotovic@uns.ac.rs ili predmetnog nastavnika putem mejla bmilj@uns.ac.rs najkasnije do petaka  09.10.2020. u 11h.

 

 

Novi Sad,

07.10. 2020.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković